rengaslogistiikka

Rengaslogistiikka tarkoittaa kaikkea sitä työtä, jota tehdään renkaiden, vanteiden ja valmiiden pyörien käsittelyssä. Viimeisten vuosien aikana ne rengasliikkeet ja autoliikkeet, jotka ovat panostaneet renkaiden käsittelyyn ovat menestyneet alalla yleisesti muita paremmin. Parantamalla rengaslogistiikkaa voidaan vaikuttaa koko yrityksen toimintaan.

Haasteet renkaan käsittelyssä:
  • Sesonkiluonne työjakso on 2 x 2 viikkoa keväällä ja talvella
  • Työ on raskasta ja vaatii työvoimaa
  • Loukkaantumiset ja työperäiset sairaudet tyypillisiä
  • Työmpäristö on kiireestä johtuen jatkuvassa muutoksessa
  • Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta
Varastoinnissa lisäksi:
  • Asianmukaisen varastointitilan puute
  • Organisoitu varastonhallinta puuttuu
  • Asianmukaiset (CE) nostovälineet puuttuu
  • Varastoinnin tuottoon vaikuttaa suurehkot kulut ja huono tehokkuus

Rengasalan ergonomiaselvitys