Laiterahoitus

Laitteiden ostaminen ei ole välttämätöntä - niiden käyttäminen on.

Laitevuokraus on investointikohteen pitkäaikaista vuokrausta ennalta sovitulla vuokralla ja vuokra-ajalla. Vuokraus antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti ja joustavasti muuttuviin tilanteisiin. Se helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua. Myös ohjelmistot - lisenssiehdot huomioiden - soveltuvat hyvin vuokrakohteiksi.

Vuokrauksen edut lyhyesti:

  • Vuokra on verotuksessa vähennyskelpoinen erä.
  • Vuokrat jakautuvat tasaisesti vuokrakaudelle. Tämä helpottaa budjetointia.
  • Vuokraus ei rasita yrityksen maksuvalmiutta.
  • Vuokrakohde riittää yleensä vakuudeksi. Yritys saa vakuudet tuottavampaan käyttöön.
  • Vuokrat on mahdollista sovittaa yrityksen liiketoiminnan kausivaihteluihin.
  • Laitteiden huoltosopimus on mahdollista liittää laitevuokran yhteyteen.
  • Vuokrakauden päättyessä asiakas voi lunastaa laitteet edullisesti erillisen sopimuksen mukaisesti.

Käyttövuokraus

Mikäli laite hankitaan Siemens rahoitukselle, voidaan laitehuollot paketoida rahoitussopimukseen. Tällöin laitteen hankinta- ja ylläpitokustannukset sisältyvät laitevuokraan koko vuokra-ajan. Ylläpitokustannusten budjetointi on helpompaa ja laskujen määrä on vähäisempi. Vuotuiset huoltokulut jakautuvat tasaisesti koko vuoden ajalle.

  • Huoltokulut
  • Korjaus- ja varaosakulut
  • Muut immateriaaliset kulut esim. kemikaalit