Universal cooling system cleaner

bg 540E jäähdytysjärjestelmän puhdistamiseen

  • Poistaa kattilakiven, ruosteen, öljyn ja muun karstan
  • Tehokas, mutta turvallinen
  • Järjestelmää ei tarvitse neutraloida käytön jälkeen

Tuotetiedot

BG Universal Cooling System Cleaner on ennenäkemätön tuote, jossa on uskomattoman tehokkaat ja turvalliset puhdistusominai-suudet. Se poistaa kovan orgaanisen karstan, jota muodostuu öljyn hajoamisjäämien yhdistyessä hapettuneeseen rasvan ja glykolin seokseen. Siinä ei kuitenkaan ole ankaria kemikaaleja. BG Univer-sal Cooling System Cleaner voidaan käyttää sekä diesel, että ben-siinimoottoreiden jäähdyttimissä. Se on harmiton jäähdytinjärjest- elmän komponenteille ja jäähdytinjärjestelmää ei tarvitse neutra-loida käytön jälkeen. Kannattaa kuitenkin huolehtia, että puhdis-tuksen lopputuote saadaan pois jäähdyttimestä käytön jälkeen. Lisää yksi 354 ml pullo BG Universal Cooling System Cleaner jäähdytinjärjestelmään.

vinkki

  • Parantaa myös lämmönvaihtimen toimintaa
  • Kuuluu BG jäähdytinhuoltoon
  • Poista aina puhdistuksen lopputuote laitteen avulla

BG 540E Käyttöturvatiedote

#