BG jarrunesteen testiliuskat

bgPF9100 jarrunesteen pikatestaamiseen

  • Nopea
  • Helppo
  • Luotettava

Tuotetiedot

BG Jarrunesteen testinauha on täydellinen ja paras apu jarrunesteen pikatestaukseen.

Hydraulisesti toimiva jarrujärjestelmä on täysin riippuvainen jarrunesteen kunnosta. Voidaan sanoa, että sillä on merkittävä turvallisuuteen vaikuttava rooli.

Ajan mittaan eli normaalin huoltovälin aikana jarruneste alkaa likaantua ja menettää korroosiolta suojaavat ominaisuutensa. Korroosion vuoksi kuparia irtoaa nesteen sekaan jarruputkistista. Tämän kontaminaation ylittäessä tietyn ylärajan, tulee neste vaihtaa. Kuparin liiallinen määrä nesteessä tarkoittaa korrosoivaa tilannetta jarrujärjestelmässä ja pitkää jatkuessaan se aiheuttaa ongelmia.

Jarrunesteen korroosion estoaineet heikkenevät ajan myötä mm. näistä syistä:

  • Jarrulevyjen tuottama kuumuus
  • Alimitoitettu jarrujärjestelmä
  • Stop and go ajokäyttäytyminen
  • Äärimmäisten lämpötilojen vaihtelu
  • Alhainen jarrunesteen laatu

Vaikka yleisesti uskotaan, kosteus ei ole jarrunestettä pääasiallisesti heikentävä aine. Useiden alan tutkimusten mukaan vain n. 1 % jarrunesteen kontaminaatio tapauksista johtuu kosteuden vaikutuksista. Siksipä kosteuden mittaammista suositellaan vain ajoneuvoille, joilla ajetaan erittäin paljon.

Alan valveutuneimpien suositusten mukaan jarruneste tulee vaihtaa, kun kuparipitoisuus jarrunesteessä ylittää 200 ppm. Tämä tuote on avain täydelliseen jarruhuoltoon.


#