bg stop squeal

Bg 860E jarrupalojen vinkumisen poistamiseen

  • Poistaa tai vaimentaa jarrujen ääntämistä
  • Nopea käyttöinen
  • Jarruhuollon yhteydessä

Tuotetiedot

Useimmiten jarrujen ääntäminen johtuu tärinästä, jota syntyy
kun painetaan poljinta (syntyy paine). BG Stop Squeal toimii yksin-kertaisella periaatteella: Se kyllästää jarrupalat aineilla, jotka vä-hentävät jarrupalan ja -männän välistä jumiutumista. Painettaessa jarrua tärinä vaimenee ja sitä myöten melu merkittävästi vaime-nee tai loppuu.


BG860E käyttöturvatiedote

#