robinair typpisarja

ilmastointijärjestelmän testaamiseen typellä

  • Painemittari
  • Pullokärry
  • Matalapaine-liitin

Tuotetiedot

Suomen laki vaatii ilmastoinninhuoltoja tekevillä yrityksillä on erilaisia vuodontarkastusmenetelmiä käytössään. Typpisarja on ainoa työväline, jolla voit paineistaa ilmastointijärjestelmän turvallisesti ja kallista kylmäainetta kuluttamatta.

#